Privacybeleid voor klanten van System Edström

1. Informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens

System Edström beschermt je privacy en we willen dat je met een gerust hart je informatie aan ons kan verstrekken. Voor ons is het belangrijk om open te zijn over hoe wij jouw persoonlijke gegevens behandelen. Je informatie te verstrekken op een manier die je helpt te begrijpen hoe wij jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit Privacybeleid, dat van toepassing is op alle klanten van System Edström in de EU, geeft informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke informatie wanneer je onze webpagina’s bezoekt, een account registreert, onze producten of diensten koopt of door contact met ons op te nemen.

System Edström is voortdurend bezig met vragen over privégegevens en daarom kunnen we dit beleid bijwerken. Je kunt de laatste versie van het beleid hier vinden

Je bent altijd welkom om contact met ons op te nemen als je vragen of zorgen hebt.

2. Verantwoordelijk voor je persoonlijke gegevens

System Edström Sverige AB, Raseborgsgatan 11, 164 74 Kista, organisatienummer 556132-4558, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door System Edström worden verzameld en verwerkt.

Als je informatie verstrekt aan een van onze partners (bijvoorbeeld door te klikken op een link naar een van onze partners gepubliceerd op onze website), is onze partner verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

3. Gegevens die System Edström verzamelt

Wanneer je als geïdentificeerde klant www.systemedstrom.com bezoekt of je aanmeldt voor een account, onze producten of diensten koopt of contact met ons opneemt, verzamelen we je persoonlijke gegevens, zoals volledige naam, adres, e-mail, telefoonnummer, sofi-nummer, betalingsgegevens, aankoop-, bestel- en gebruiksgeschiedenis, IP-adres, afbeeldingen en andere zaakgerelateerde informatie. ( Dit kan informatie zijn die je ons verstrekt wanneer je contact hebt met onze klantenservice).

4. Daarom verwerkt System Edström jouw persoonsgegevens

Wanneer je System Edström persoonsgegevens hebt verstrekt, gebruiken we deze informatie voor deze doeleinden:

Om de bestelling en de administratie van je aankoop af te handelen
Om problemen met klantenondersteuning af te handelen
Om algemene marketinginformatie te versturen, zoals het versturen van onze catalogus of brochure en direct marketing via e-mail, sms, post of sociale media.
Om je deelname aan wedstrijden en evenementen te voltooien
Om updates en verbeteringen van diensten, producten en technische functionaliteit van ons computersysteem door te kunnen voeren.
Om misbruik van onze diensten te voorkomen
Om de mensen te kunnen registreren die aangeven geen ongevraagde marketing van System Edström te willen.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het bedrijf, zoals productveiligheid, overheidsbesluit, boekhoudkundige vereisten of op grond van belastingwetten.
System Edström verwijst naar de wetten van jouw land, volgens de EU-richtlijnen.

5. Persoonsgegevens verzameld door System Edström

System Edström verwerkt rijksegisternummers om ervoor te zorgen dat we over nauwkeurige informatie over onze klanten beschikken.

6. Wanneer we jouw gegevens delen

System Edström deelt je persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk verplicht is of zoals wettelijk toegestaan. In sommige gevallen maken we gebruik van leveranciers om ons te helpen met onze marketing of om overeenkomsten en bestellingen te verwerken. Bedrijven die ons in deze gevallen helpen kunnen verzend- en logistieke bedrijven, bank- en creditcardbedrijven of leveranciers in de marketing zijn. In dergelijke gevallen hebben we een adviesovereenkomst voor persoonsgegevens gesloten die ervoor zorgt dat er ter plaatse beveiligingsmaatregelen zijn om je gegevens te beschermen. Wanneer we jouw gegevens delen, worden deze gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor we ze in eerste instantie hebben verzameld.

System Edström minimaliseert de overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de EU/EER, in gevallen waarin bijvoorbeeld systeemondersteuning en onderhoud plaatsvindt, gebeurt dit volgens zeer veeleisende eisen en overeenkomsten.

We kunnen je persoonsgegevens delen met sommige leveranciers die onafhankelijke beheerders van persoonsgegevens zijn, wat betekent dat zij bepalen hoe de informatie moet worden behandeld, zoals autoriteiten of leveranciers die onafhankelijke betalingsoplossingen of algemeen goederenvervoer aanbieden.

7. Opslag en tijdstip van opslag

Bij System Edström behandelen we informatie over jou als klant om de beste service te bieden en we slaan je gegevens op zolang de informatie nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld. De gegevens kunnen ook worden bewaard gedurende de tijd die de toepasselijke wetgeving vereist. System Edström heeft lopende procedures die ervoor zorgen dat we geen onnodige gegevens over jou opslaan en dat we de opslagtijd zo kort mogelijk houden.

Klantinformatie over aankoop en klantenservice:
– Voor zover we je aankoop-, bestel- en gebruikersgeschiedenis niet hebben geanonimiseerd, verwijderen we die geschiedenis 3 jaar na de transactiedatum.
– Informatie met betrekking tot een klantenservice wordt bewaard totdat deze wordt beëindigd of verwijderd na 3 jaar na voltooiing van de aankooptransactie, als deze gekoppeld is aan een aankoop.
– Wat de aankoopgeschiedenis betreft, wordt de informatie gedurende een periode van 1 jaar gebruikt voor marketing die vergelijkbaar is met producten en diensten van System Edström. Je kunt je altijd afmelden voor dergelijke mailings.

Informatie verzameld na toestemming:
Als je geen klant bent bij System Edström maar bijvoorbeeld onze website of andere plaatsen bezoekt waar dat van toepassing is, vraagt System Edström je toestemming voordat we je persoonsgegevens registreren. De informatie die met jouw toestemming is verzameld, bewaart System Edström zolang de informatie relevant is, maar verwijdert historische gegevens voortdurend, 5 jaar vanaf de datum waarop de informatie is verzameld. Je kunt je toestemming altijd intrekken en de informatie wordt zo snel mogelijk en binnen 6 maanden verwijderd.

8. Beveiliging van je persoonlijke gegevens

Bij System Edström zorgen we ervoor dat je persoonlijke gegevens worden behandeld volgens specifieke beveiligingsmaatregelen om deze te beschermen tegen onbevoegde of ongeoorloofde toegang tot de gegevens. Bij ons worden alleen de gegevens behandeld die nodig zijn en alleen door de mensen die ze nodig hebben om onze klanten de beste service te bieden.

9. Jouw rechten

We willen altijd transparant zijn over hoe we met je gegevens omgaan. Om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens heb je het recht om toegang tot je gegevens te vragen. Als we een verzoek van je ontvangen, kunnen we om aanvullende informatie vragen om ervoor te zorgen dat we de informatie aan de juiste persoon verstrekken. Een verzoek van een uittreksel moet schriftelijk door jou worden ingediend. Je hebt ook altijd het recht om te verzoeken dat je persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd.

Je kunt verzoeken om verwijdering van je gegevens voor zover dat in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de met jou gesloten overeenkomsten. System Edström zal uiteraard altijd haar best doen om je verzoek tot verwijdering in te willigen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze behandeling (bijvoorbeeld als een van de verzamelde gegevens onjuist is). In sommige gevallen kan System Edström niet aan je verzoek tot verwijdering voldoen, als de gegevens nodig zijn om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen.

Je persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt voor direct marketing of profilering als je je daartegen verzet. Je hebt ook het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken en elke vorm van marketingactiviteiten te weigeren.

10. Klachten en regelgevende instanties

Als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, kun je altijd contact met ons opnemen.
De autoriteit in jouw land is verantwoordelijk voor de handhaving van de gegevensbeschermingswetgeving en degene die van mening is dat er sprake is van een onjuiste verwerking van persoonsgegevens kan een klacht indienen bij de autoriteit.

11. Contact met ons opnemen

Ons doel is om je altijd eenvoudige en nauwkeurige informatie te geven over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken. Bij System Edström is de persoonlijke integriteit van onze klanten belangrijk voor ons en we werken voortdurend aan verbeteringen zodat jij je als klant altijd veilig voelt wanneer je je gegevens aan ons verstrekt. Als je vragen hebt over hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken, kun je contact opnemen met onze klantenservice, info@edstrom.se. Je kunt ons ook bellen op: +46 (8) 590 920 20.