Hållbarhet

Stål som primärt materialval

Därför förblir stål vårt primära materialval! Som marknadsledande inom bilinredning till transportbilar i Sverige och Norden är det en självklarhet för oss att genom medvetna val bidra till en mer hållbar industri. Trots den goda tillgången på aluminium är den både omständlig och energikrävande att utvinna. Aluminium orsakar med andra ord ett betydligt större ekologiskt fotavtryck i produktionsfasen jämfört med stål.

För att uppnå samma bärkraft som stål krävs därför en större tjocklek, och eftersom vikten ökar linjärt med mängden aluminium blir resultatet en både dyrare och mindre miljövänlig produkt, om vi tar energiåtgången vid metallens framställning i beaktande. Med rapporten ”Stål som primärt materialval” redogör vi för hur vi tänker kring att hålla kvar stålet som det primära valet av material i våra produkter.

Den gröna rapporten

För att jorden ska vara en grön och hållbar planet krävs gröna och hållbara insatser. Vi på System Edström vill göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. 2017 inledde vi ett stort förändringsarbete där vi såg över hela kedjan – från tillverkning till det att produkterna sitter på plats i våra kunders bilar. Vi har minskat vikten på våra produkter med 65 ton per år, vi har kraftigt minskat våra koldioxidutsläpp och vi har tagit upp striden med plasten. Vi är absolut inte klara med vår omställning, men på god väg. Med Den Gröna Rapporten vill vi redogöra för vårt arbete hittills i en förhoppning om att inspirera andra i branschen att se över sitt hållbarhetstänk.

Hållbarhet

CO2‐utsläpp är vårt primära fokus i vårt miljöarbete. Genom att arbeta med i vår produktutveckling, ger det besparingar på många olika sätt, inte minst på miljön.Samtidigt som vi gör våra produkter lättare måste vi säkerställa en hög förarsäkerhet, detta säkerställer vi genom att krocktesta våra produkter.Vi försöker förkorta transportvägarna där det går, optimerad packning och köra med fullastade transporter. Samtransporter är även något vi gör i så stor utsträckning det är möjligt.Gällande val av leverantörer tittar vi på geografiskt läge, intern/extern ytbehandling, deras miljöarbete och annan miljöpåverkande verksamhet.Vi tänker ständigt på att optimera personalens resande, vårt användande av förbrukningsmaterial samt att vår bilpark är optimerad med fordon med så låga utsläpp som möjligt. Andra saker vi ständigt arbetar med är inköp och produktion av inköpta varor, energiutnyttjande av våra lokaler och frakter (inkommande och till kund).