Bærekraft

Stål – vårt foretrukne materiale

Lettvekts bilinnredning resulterer naturligvis i at en varebil slipper ut mindre CO2 på veien enn et tyngre system. Dette kunne ses som et argument for å bruke aluminiumsinnredning. Men når man vurderer miljøpåvirkningen fra produksjonen av aluminium, kommer den til kort sammenlignet med stål når det gjelder å minimere total påvirkning på miljøet. Dessuten gjør stålets grunnleggende styrke og holdbarhet det til det naturlige valget for sluttbrukere som ser etter et produkt av høy kvalitet samtidig som de minimerer påvirkningen på miljøet.

Aluminium krever mer materiale for å komme nær stålets styrke og forbruker mye energi i produksjonen, som slipper ut mange ganger CO2-fotavtrykket til stål. Også, de importerte materialene for aluminiumsproduksjon krever transport, som forårsaker ytterligere utslipp, spesielt når man sammenligner med svensk stål, som anslås å bli CO2-nøytralt så tidlig som i 2026.

Den grønne rapporten

For at jorden skal være en grønn og bærekraftig planet, kreves grønne og bærekraftige tiltak. Vi i System Edström ønsker å gjøre det vi kan for å redusere vårt klimaavtrykk. I 2017 startet vi et stort endringsprosjekt hvor vi så på hele kjeden – fra produksjon til det at produktene er på plass i våre kunders varebiler. Vi har redusert vekten på våre produkter med 65 tonn per år, vi har sterkt redusert våre karbondioksidutslipp og vi har tatt opp kampen mot plast. Vi er definitivt ikke ferdige med vår endring, men på rett spor. Med Den Grønne Rapporten ønsker vi å rapportere hva vi har gjort så langt, i håpet om å inspirere andre i bransjen til å revurdere deres bærekraftstenkning.

Bærekraft

Vårt primære mål når det gjelder miljøarbeid er å få ned CO2-utslippene. Ved å jobbe med produktutviklingen vår, kan vi dra nytte av besparelser på mange nivåer, ikke minst på miljøet. Samtidig som vi gjør produktene våre lettere, må vi også sørge for at vi har god sikkerhet for sjåførene. Dette oppnår vi ved å krasjteste produktene våre. Vi prøver å holde transportrutene våre kortere der det er mulig, optimalisere emballasjen og kjøre med fullastet transport. Når vi velger en leverandør, ser vi på den geografiske beliggenheten, intern/ekstern overflatebehandling, deres miljøarbeid og andre miljøoperasjoner. Vi har også reisene til vårt personale i tankene, forbruksvarer og at vår bilpark er optimalisert med varebiler som har så lave utslipp som mulig. Vi ser også på produktene vi kjøper, energibruk i våre lokaler og forsendelser (til våre kunder).