Krocktestad
bilinredning

Säker utrustning till din skåpbil

Det finns olika sätt att testa säkerhet. En del tillverkare gör tester enbart med hjälp av datorsimuleringar och beräkningar. En del gör krocktester i egen regi och med egna uppsatta mål. Vår väg är en kombination, där ett av delmålen är att göra det enligt en specifik internationell standard och naturligtvis av ett oberoende godkänt testinstitut. Detta är tester med krav som är tuffa och verklighetsnära för att uppnå en säker arbetsmiljö för brukare av transportfordon. Även dessa krav utmanar vi ytterligare med tex mer last än specificerat eller annat som försvårar omständigheterna.

Vi gjorde vårt första krocktest 2001 hos Milbrook i England enligt ECR R17.07. Vi klarade testet med glans. Krocktester, krav och önskemål förändras med åren, och vi har fortsatt gjort regelbundna tester.

Våra senaste krocktester har vi utfört hos RISE Research Institute of Sweden AB, (f.d. Statens Provningsanstalt). Krocktesterna är utförda enligt standarden INRS NS 286 som gäller bilinredning. Även andra typer av tester utförs hos testinstitut, tex skaktester som simulerar flera års användande på väg. Vi utför även egna drag- och trycktester, för att kontrollera tex hållfastheten i lastsäkringsprodukter. Ett år som 2020 har vi utfört två olika dragtester av fem produkter samt åtta krocktester enligt INRS NS 286, med betryggande och väl godkända resultat.

En kort beskrivning av testnormen INRS NS 286

Inredningen monteras på en krocksläde med sidovägg på samma sätt som den fästs i en bil. Inredningens hyllor, plastbackar och lådor lastas sedan med noggrant beräknade ballastvikter som enbart delvis fyller längden/volymen på förvaringsenheten. Krocksläden körs med en hastighet på strax över 50 km/timme och åker rakt in i en barriär med mycket kort deformationszon. Belastningen skall vara minst 25 G vid kraschen! På grund av att vikterna kan röra sig framåt en bit kommer det ytterligare en smäll bakifrån, bråkdelar av en sekund efter den första smällen, precis på samma sätt som lasten i din egen bil kommer farande vid en eventuell olycka. Kravet för godkännande är att inredningen max får flytta sig längre än specificerade mått från ursprungspositionen samt att ingen del eller last får flyga ur inredningen.

För System Edström, och våra kunder som använder vårt väl beprövade system, är det givetvis viktigt att testerna utförs med godkänt resultat. Vår strävan är att ligga i framkant när det gäller säkerhet. Arbetet med att testa våra produkter, utmana specifikationer och gränser, kommer vi självklart fortsätta med.