Transportbilar test:
Vad är WLTPtest

För en ultimat mobil arbetsplats

På 1980-talet designades ett laboratorietest kallat NEDC för att kunna mäta bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar för personbilar. Med tiden har testet blivit förlegat och i september 2017 infördes det nya laboratorietestet WLTP som är mer korrekt i mätningen om hur en bil används idag. Men vad är WLTP-test mer exakt, och behöver transportbilar genomgå test? Vi går igenom vad du behöver vara medveten om angående den nya testmetoden.

Vad är WLTP test?

WLTP (World Wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) är den nya vedertagna testmetoden för mätning av bränsleförbrukning och utsläppsvärden. Denna testmetod baseras på verklig kördata som är samlad från hela världen och överensstämmer bättre med vanlig körning. Tidigare har du förmodligen upplevt det som omöjligt att komma ner i den bränsleförbrukning som tillverkaren uppgav med dagens bilanvändning. WLTP är mycket närmare sanningen.

WLTP var från början ett en testprocedur till gagn för konsumenten, denne skulle få mer tillförlitliga uppgifter om bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Vissa länder har sedan valt att beskatta bilar utifrån WLTP.

Men vad är WLTP-mätning då? WLTP-tests mer korrekta mätning, jämfört med den äldre NEDC (New European Driving Cycle), baseras på:

12,25 km längre teststräcka
12,5 km/h högre genomsnittshastighet
11 km/h högre maxhastighet
10 minuter längre körcykel
flera dynamiska körfaser – mer representativ för verklig körning
inflytande av tilläggsutrustning.

Viktiga Datum Avseende WLTP

Alla nyregistrerade transportbilar genomgår test och har sedan den 1 september 2019 ett WLTP-värde. 1 januari 2020 började WLTP användas som grund för att beräkna fordonsskatten i Sverige.

Hur WLTP testen av transportbilar påverkar oss

Transportbilar genomgår test precis som övriga personbilar. Hur ett WLTP-test påverkas av bilinredning och andra påbyggnader skiljer sig lite från land till land beroende på hur länderna har tolkat direktiven. I Sverige bestämde Transportstyrelsen, efter flera möten med LCV-föreningen, FBB (Fordonsbesiktningsbranschen) samt BilSweden, att all utrustning i en skåpbil kopplat till fordonets ägare och användning anses vara last och bör räknas med i WLTP:s test för transportbilar. Exempel på sådan utrustning kan vara skåpinredning, verktygshållare, ljusramp och liknande.

WLTP ー transportbilars test i andra länder

I Storbritannien har man liknande bestämmelser kring WLTP:s test för transportbilar om man inte gör vad de kallar ”A major modification” på bilen ifråga (monterar ett glasfiberskåp etc.). Tyskland jobbar på ett liknande som England. I Belgien för påbyggaren in den nya totalvikten i bilens papper, och den får därmed ett nytt WLTP-värde. Detta påverkar dock inte konsumenten då Belgien inte baserar bilbeskattningen på WLTP-värdet.

KONTAKT OSS

TRANSPORTBILAR I TEST ー PRAKTISKA TIPS

Att tänka på när du väljer en transportbil:

Det blir ännu viktigare att beställa rätt bil för specifika användningsområden. Olika fabrikanter har än så länge olika funderingar kring basmodeller och tillval för olika byggnationer.
Utsläppsvärdet ökas inte nämnvärt av en viktökning, men däremot påverkar luftmotståndsförändringar en hel del. Försök att undvika att genomföra ändringar på bilens front.
Samarbeta med en kunnig påbyggnadspartner som håller sig uppdaterad på hur WLTP-reglerna och praxis av dessa fungerar och utvecklas.
Påbyggaren kommer fortfarande att kunna ombesörja efterbesiktning. Dock är det upp till huvudmannen (ägaren) om så ska ske. Vi rekommenderar fortfarande att detta görs för att undvika ev. böter och försäkringsproblematik.
Tänk på att besparing i utsläppsvärden aldrig bör ske på bekostnad av funktionalitet, säkerhet och service.