Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ha möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet. 

Miljö

Vi är också miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004 för att säkerställa minimal miljöpåverkan i vår verksamhet.

Vi är anslutna till fti och tar därmed vårt producentansvar för förpackningar.

Verksamhetspolicy

Alla anställda vid System Edström Bilinredningar AB skall vid varje kontakt med våra interna och externa kunder sträva efter att uppfylla och helst överträffa deras behov och önskemål inom företagets verksamhetsområde.

Detta uppnås genom att alla medarbetare känner till våra kunder och noga tar reda på och känner ansvar för deras önskemål och behov.

Vi skall alltid sträva efter att lämna felfria produkter i rätt tid, till rätt antal , till ett korrekt och överenskommet pris med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi uppnår detta, bland annat, genom att minimera antal restnoterade order, felleveranser samt optimera samtliga leveranser i möjligaste mån.