Miljöcertifierade

Vi har under många år arbetat miljömedvetet men vi tyckte det var dags att få ett kvitto på att vi har tänkt och gjort på rätt sätt. Rent praktiskt var vi helt rätt ute men det behövdes lite justeringar i verksamhetssystemet för att uppfylla alla krav i standarden.
Från den 20 oktober är vi således certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

För att förstå lite mer om vad ISO 14001 innebär kan man säga att certi?eringsorganet
har genomfört en fullständig revision på:

Organisation:

  • Miljöledningssystem
  • Miljörevision
  • Miljöprestanda
  • Miljökommunikation
  • Växthusgaser

Produkter:

  • Miljömärkning och miljödeklarationer
  • Livscykelanalys
  • Miljöanpassad produktutveckling

  


 – Jag tror att vi alla på ?rman alltid har varit ganska miljötänkande, kanske lite mer än gemene man, säger Lars Hällsten, VD på System Edström. Dock är klivet upp till ISO 14001 ett rejält steg.
En hel del förändringar har genomförts på företaget, men alla känns faktiskt helt naturliga när man ger det en extra tanke!

– Miljöcerti?eringen innebär absolut fördelar i förhandlingar med andra företag, säger Ulf Neumann, Försäljningschef. Vissa stora företag, både slutkunder och importörer, kräver till och med att deras leverantörer är ISO 14001 certi?erade, och det kommer inte bli färre av dem i framtiden!

– Det är lite kul att vi är först ut i branschen igen, ?ikar Lars in!
Vi var först med krocktest enligt ECE R17.07, vi var först med det ?exibla kassettsystemet,
tidigt ute med kvalitetscerti?eringen ISO 9001, tidigt ute med TÜV-godkännande och nu med miljöcerti?eringen ISO 14001, som ingen tvivlar på kommer att vara en mycket vikig faktor redan inom den absolut närmaste tiden!