Från 3 till 5 år

Nu gör vi vår minst efterfrågade produkt ännu bättre.

Vi förlänger vår garanti från 3 år till 5. Anledningen till detta är att det blir vanligare att leasingavtal på bilar idag allt oftare löper på just 5 år.
Samtidigt passar vi på att utöka garantin till att gälla även installationen.
Faktum är att detta är ett av de enklaste beslut vi tagit i företagets drygt femtioåriga historia. Det har ju liksom aldrig varit några stora problem. Varken med produkter eller installationer. Men folk som inte känner oss frågar ibland om vi har garanti. Nu kan vi, tillsammans med våra auktoriserade montörer, garantera 5 år utan problem. Garantin gäller dock inte världskonflikter eller personliga, ekonomiska och trafikrelaterade problem. Utan alltså bara våra inredningar och montaget av dem. Men det är väl inte så bara, förresten.